ΤV and Video Conference ’23

Presentations

From Connected to Convergent


“TV & Video An eye-catching strategy”

Katerina Mitchell, Communications Director, Phaistos Networks
Κατεβάστε την παρουσίαση

“The Rule-Breakers’ Rule Book”

Malcolm Devoy, Worldwide Chief Planning Officer, PHD
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Building Innovation into CTV”

Paul McGee, Head of Video Planning, Goodstuff
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Destination: YouTube”

Angelos Galanakis, Regional Head of Agencies & Interim Head of Sales
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Dynamic advertising on TV: Next Thing Now”

Spyros Papageorgiou, Founder Managing partner – ADWEB The digital HUB
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Digital video in the age of AI”

Nikos Komninos, Managing Director, Project Agora
Κατεβάστε την παρουσίαση